INTERIOR ZEN. Obras e Proxectos

 República de El Salvador, nº16, 6ºC. 

15701-Santiago de Compostela (A Coruña)

Tfnos.: 669.821.966 * 616.221.539

 

María Lojo - Interiorista: maria.interiorzen@gmail.com

Belén López - Economista: belen.interiorzen@gmail.com

Juan Pinto - Arquitecto: juanpinto@juanpinto.es


interiorzen@gmail.com